🔹شما کسانی رو که آقا امام زمان(عج) رو دیدند زندگینامه شون رو بررسی بفرمایید، میبینید خدمت به خلق یکی از گزاره‌های اصلی اینهاست... عشق میکردند کار برای مردم انجام بدن، ما کجای این کاریم⁉️

🔸 یه بار تو یه مسجدی بودیم، میخواستند جارو برقی بزرگ برای مسجد بخرند، گفتند پول کمک کنید. یه بنده خدایی بود یه خرده مَشاعرش مشکل داشت... بلند شدند همه کمک کردند، این هم بلند شد یه ۲۰۰ تومنی از تو جیبش درآورد. گرفت تو هوا انداخت توی کیسه...

🔹 حالا من میگم، پول خیلی کمی بود، یادم نیست؛ ۵۰ تومن، ۲۰۰ تومن، چقدر... همه زدند زیر خنده. یکی از این حاجی‌های مسجد هم خندید. این روحانی بهش برخورد. برگشت گفت: خود تو که دست کردی تو کیسه یواشکی چقدر دادی؟

🔸 گفت: من ۱۰۰۰ تومن دادم. گفت: چقدر پول تو جیبته؟ پول جیب طرف رو درآورد (یادم نیست) مثلا ۱۵، ۱۶ تومن پول داشت. به اون بنده خدا برگشت گفت: فلانی تو چقدر پول داری؟ اون هم دست کرد تو جیبهاش کلا درآورد. مثل گوش آویزون شدند. گفت: «میدونی؟ این ۱۶ هزار تومنش رو داد. تو یک شانزدهم مالت رو دادی»

🔺 لازم نیست برای کمک به امام زمان(عج) مولتی میلیاردر باشی، همینجوری نشون بده خودت رو، همینجوری... ما نمیگیم دنبال پول نرید، آقا امام رضا(ع) میگه: « آدم باید تقدیر معیشت داشته باشه» صحبت دین اینه که این نگیردت. ماشینی که خریدی نکشدت. اگه یه خط افتاد روش نمیری! میمیرند بعضی‌ها سکته میکنند.