🌿چرا سوره توحید را اخلاص میگویند؟


👈نکته ای عجیب


💚چون این سوره تنها و خالص ، سخن از الله میگوید. نه حرفی از بهشت دارد و نه جهنم ، نه پیامبران و نه ائمه و نه هیچ جیز دیگر ، خالص خالص معرفی الله است.


💚چه جالب اینکه این سوره را شناسنامه الله میگویند ، و جالب تر اینکه الله به عدد ابجد ۶۶ است و تعداد حروف این سوره هم شصت و شش حرف میباشد.


💚وجالبتر اینکه 66 بار یا الله گفتن بعد از هرفریضه واجب جهت برآورده شدن حاجات بسیار مجرب است.

استغفرالله الذی لا اله الا هو الحی القیوم و أتوب الیه. امروز سه مرتبه بخوان اگر گناهانت به اندازه کف دریا هم باشد بخشیده میشود.


🌸🍃🌸🍃🌸