وقتی میمیریم، ما را به اسم صدا نمیکنند 


🔹و درباره ما میگویند: جسد کجاست ؟


🔸و بعد از غسل دادن میگویند :جنازه کجاست ؟


🔹وبعد از خاک سپاری میگویند: قبر میت کجاست ؟


🔺همه لقب ها و پست هایی که در دنیا داشتیم بعد از مرگ فراموش میشه


👤مدیر ، مهندس ، مسؤول ، دکتر، بازرس...


💠 پس فروتن و متواضع باشیم...نه مغرور و متکبر...


🔺پس به چی مینازید؟؟؟!!!🔅امیرالمومنین حضرت علی (علیه السّلام): 

بر نقصان معنوی یک انسان همین بس که خویشتن را بزرگ پندارد.


📚غررالحکم،ص558-665