🔹سحرگاه شنبه ۷ مرداد محموله فرهنگی اوج توسط رژیم صهیونیستی در فرودگاه دمشق هدف قرار گرفت


🔹اقلام فرهنگی و هنری سازمان هنری رسانه‌_ای اوج که برای برگزاری برنامه‌های هنری برای مردم جنگ‌زده‌ی سوریه به این کشور اعزام شده بود، از بین رفت
🔹اقلام مذکور، وسایل لازم جهت برگزاری یک نمایش 3D مپینگ بزرگ در قلعه تاریخی حلب بود
🔹حمله رژیم صهیونیسیتی به فرودگاه دمشق کمتر سابقه داشته و حمله دیروز این رژیم به فرودگاه دمشق  سومین حمله در طول هفت سال گذشته است که این بار با هدف انهدام اقلام فرهنگی سازمان هنری رسانه‌ای اوج صورت گرفته است
منبع :موسسه مصاف