👥 ابدال اوتاد نقبا رجال الغیب یارانی وفادار در کنارامام اما گمنام 

 

⛔️یکی ازدلایل اصلی عدم ظهور

 


دریافت
مدت زمان: 3 دقیقه 37 ثانیه