⭕️ ضرورت شناخت امام زمان چیست؟
1️⃣ دلیل اول : علت خلقت انسان است


🔅 امام حسین در جمع اصحاب فرمودند:

ای مردم، خداوند بندگان را نیافرید مگر برای اینکه او را بشناسند؛ هنگامیکه او را شناختند عبادتش کنند؛ وقتی او را عبادت کردند به برکت این عبادت، از عبادت غیر او بی نیاز شوند.


🔺مردی پرسید: شناخت خدا چیست؟ حضرت فرمودند:

این است که اهل هر زمانی، امامی را که باید از او فرمان ببرند، بشناسند.


📚 بحارالانوار، ج۲۳ ص۸۳


📌 نتیجه :

   شناخت خدا = شناخت امام زمان