🔰عالم دینی و مسجدی که به مهدویت نپردازد، یک دین بنی‌اسرائیلی را ترویج می‌کند!
🔰بنی‌اسرائیل به موسی(ع) گفتند: تو و خدایت بجنگید، ما همین‌جا عبادت می‌کنیم!

🔸امروزه دینداری بدون مهدویت، یک رسم منحوس در میان برخی مؤمنین شده است که باید فرو بریزد! دین بدون مهدویت، مثل معنویت بدون نبوت است.

🔸مشکل بعدی «مهدویت‌گرایی بدون سیاست» است. بعضی‌ها مهدویت بدون جنگ و استکبارستیزی دارند، درحالی‌که امام زمان(ع) برای رفع ظلم می‌آید که این‌کار طبیعتاً با جنگ همراه است.

🔸بعضی‌ها مثل قوم بنی‌اسرائیل، می‌خواهند به خودشان دردسر ندهند. وقتی موسی(ع) به آنها فرمود: «برویم جنگ» گفتند: تو و خدایت بجنگید، ما اینجا عبادت می‌کنیم!

🔸مسجد، هیأت، عالم دینی و مؤمنی که مستمراً به مهدویت نپردازد، یک دین بنی‌اسرائیلی را ترویج می‌کند. دین بدون امام، مهدویت و انتظار، دین نیست؛ عین بی‌دینی و بلکه تحریف دین است.

👤 علیرضا پناهیان