کلام استاد پناهیان

🔺ما وقتی برای ظهور دعا می‌کنیم در واقع شأن خود را ارتقاء داده‌ایم. دعا برای فرج فرصتی است برای اینکه انسان کمال پیدا کند و خود را از درگیری با مشکلات ناچیز نجات دهد و فهم و شعور خود را افزایش دهد. خدا با آدم‌های فهمیده در دنیا و آخرت برخورد بهتری دارد و آنها را بیشتر رعایت می‌کند.