🔹همیشه نیاز به حکومت هست، هیچ‌کس تو دنیا نمی‌گه ما حاکم نباید داشته باشیم، هیچ‌کس تو دنیا نمی‌گه ما دولت نباید داشته باشیم، هیچ‌کس تو دنیا نمی‌گه ما عدلیه نباید داشته باشیم، ظالم‌ترین حکومت‌ها هم دادگاه دارند

🔸نیاز ما به امام معصوم و نیاز ما به اهل بیت علیهم السلام ؛ نیاز یک تشنه به آب هست، اصلا تعبیر قرآن در مورد امام عصر «ماءمعین» هست، یعنی آب گوارا

🔹اصلا اهل بیت باید تکویناً معصوم باشند، چون ما به معصوم نیاز داریم، آب باید رفع تشنگی بکند، بخاطر اینکه ما تشنه می‌شویم، این سوال که چرا اهل بیت معصوم هستند، مثل سوال چرا آب رفع تشنگی میکنه هست...

🔺ما ضرورت اعتقادی نیاز به امام زمان رو نفهمیدیم