🔹 حجة الاسلام قرائتی :

🔸 امام مهدی(علیه السلام) «واسطه فیض» است. همانطور که یک لامپ کوچک نمی تواند مستقیما به نیروگاه متصل شود و به یک ترانس نیاز دارد؛ ما هم نمی توانیم فیض را مستقیم از خداوند متعال بگیریم و به واسطه نیاز داریم که این واسطه «امام» است.


❄️بیُمنِهٕ رُزِقَ الوَریٰ... از برکت او، بندگان روزی یافته اند...  


📚 تمثیلات مهدوی، ص۸۲ - دعای عدیله