امامی که امام صادق (ع) آرزوی خدمت به او را داشت❗️

 

کمی بیندیشیم چرا عده ای آرزوی خدمت دراین دوران راداشتند❗️

 

 


دریافت
مدت زمان: 2 دقیقه 49 ثانیه